Estás aquí:
  • Inicio
  • Noticias
  • ACTUA implanta una nova organització per donar millor resposta als reptes estratègics

ACTUA implanta una nova organització per donar millor resposta als reptes estratègics

23/07/2020

Actua Serveis, sccl implanta aquest juliol un nou model organitzatiu amb una estructura de base territorial per tal de potenciar la detecció de necessitats socials de les persones usuàries, comunitats locals i territoris

Des d’Hobest hem tingut l’ocasió d’acompanyar aquest procés de procés de reflexió estratègica i organitzativa. Les motivacions d’Actua per fer un canvi de model eren diverses; a destacar per un costat,  la necessitat de gestionar el fort creixement succeït en els darrers anys, i del’altra, la voluntat d’aprofundir en la governança democràtica de la cooperativa per fer compatible la gestió empresarial amb els valors cooperatius.

Vam realitzar durant els mesos de febrer a juliol de 2019 un seguit de sessions de treball amb un grup ampli i representatiu de la cooperativa format per unes 40 persones, amb l'objectiu de definir de forma conjunta el projecte de futur per als propers anys. Ens volíem respondre principalment a dues preguntes: quines han de ser les prioritats estratègiques d’Actua en els propers anys? Quin serà el model organitzatiu que donarà una millor resposta al propòsit definit? 

Aquestes sessions van ser molt riques i participatives, van sorgir moltes propostes, idees, suggeriments, etc. que vam haver d’anar orientant i concretant. El resultat d’aquestes sessions va concretar-se en 6 fites estratègiques per als propers 3-4 anys, i 3 palanques de canvi per assolir aquestes fites. Alhora, es va dibuixar i desenvolupar el nou disseny organitzatiu de la cooperativa per assolir de la millor forma aquestes fites estratègiques proposades. La principal novetat va ser passar d’organitzar-se per tipologies de serveis/especialitzats a una organització de base territorial,  per tal de potenciar la detecció de necessitats socials de les persones usuàries, comunitats locals i territoris. 

La nova organització aporta grans canvis a la cooperativa, com ara la composició de l’equip de coordinació general de la cooperativa, i l’increment de les capacitats de gestió i comunicació en el conjunt de la cooperativa. Des d’Hobest estem agraïts per la confiança que ens ha fet Actua en aquest projecte i desitgem que la nova organització doni una bona resposta a les necessitats que  la cooperativa té i tindrà en un futur! 

 
Arrencada Equip Coordinació Cooperativa

Arrencada Equip Coordinació Cooperativa