Estás aquí:
  • Inicio
  • Noticias
  • Jornada: "Innovació en el model de gestió empresarial. L'experiència del País Basc"

Jornada: "Innovació en el model de gestió empresarial. L'experiència del País Basc"

08/06/2012

Jornada organitzada en cooperació amb el Parc Tecnològic del Vallès

 

Jornada: "Innovació en el model de gestió empresarial. L'experiència del País Basc"

Día
Dilluns 9 de juliol de 2012
Horari
De 11,00 a 13,00 h
Lloc
Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès). Espai web

Ponents

Sr. Alfonso Vázquez, Soci Director de Hobest (www.hobest.es)

 
Context
Durant la crisi dels anys noranta a Euskadi es va forjar una aliança implícita entre el teixit empresarial i les institucions basques amb un objectiu declarat: més enllà de la innovació tecnològica, dels procediments de qualitat, era necessari innovar les formes de gestió i organització de les empreses per fer front a un futur que es presentava complex, i que va tenir, posteriorment, la seva formulació en el que es va denominar “el model basc de transformació empresarial”. Aquesta col·laboració ha continuat fins avui, amb iniciatives publico-privades com INNOBASQUE.

Durant la sessió s’exposarà quines han estat les bases conceptuals del model i com s'ha portat a la pràctica. La sessió comptarà amb les excel·lents experiències d’empreses, no només basques, sinó també catalanes o d’altres indrets.

La sessió tindrà un caràcter eminentment pràctic i s’estructurarà per facilitar una àmplia participació dels assistents.
Inscripcions:

L'assistència és gratuïta.
Les places són limitades.
Es requereix inscripció prèvia.

Contingut i descripció de la jornada

Jornada 9 de juliol del PTV

 

Jornada: "Innovación en el modelo de gestión empresarial. La experiencia del País Vasco"

Día
Lunes, 9 de julio de 2012
Horario
11:00 - 13:00 h
Lugar
Centro de Empresas de Nuevas Tecnologías. Parque Tecnológico del Vallés (Cerdanyola del Vallès). Sitio web

Ponentes

Sr. Alfonso Vázquez, Socio Director de Hobest (www.hobest.es)


Contexto
Durante la crisis de los años noventa en Euskadi se forjó una alianza implícita entre el tejido empresarial y las instituciones vascas con un objetivo declarado más allá de la innovación tecnológica, de los procedimientos de calidad, era necesario innovar las formas de gestión y organización de las empresas para hacer frente a un futuro que se presentaba complejo, y que tuvo,  posteriormente, su formulación en lo que se denominó el modelo vasco de transformación empresarial. Esta colaboración ha continuado hasta hoy, con iniciativas público-privadas como INNOBASQUE.

Durante la sesión se expondrá cuáles han sido las bases conceptuales del modelo y como se ha llevado a la práctica. La sesión contará con las excelentes experiencias de empresas, no sólo vascas, sino también catalanas o de otros lugares.

La sesión tendrá un carácter eminentemente práctico y se estructurará para facilitar una participación de los asistentes .
Inscripciones:

La asistencia es gratuïta.
Las plazas son limitadas.
Se requiere inscripción previa.


Contenido y descripción de la jornada

Jornada 9 de julio del PTV

Entitats col-laboradores

aeptv    red coopCerdanyola    CIT