Estás aquí:
  • Inicio
  • Noticias
  • Jornada: La experiencia de Mol-Matric. Afrontar con éxito la crisis

Jornada: La experiencia de Mol-Matric. Afrontar con éxito la crisis

03/04/2012

Bajo la iniciativa arbela la Diputación Foral de Bizkaia organiza para el próximo 20 de abril la jornada La experiencia de Mol-Matric. Afrontar con éxito la crisis.

¡¡No te lo puedes perder!!

arbela ekimenaren barruan Bizkaiko Foru Aldundiak datorren apirilaren 20rako honako jardunaldia antolatu du: Mol-Matric-en esperientzia: Krisiari arrakastaz aurre egiten.

Ez ezazula galdu!!

Jornada: La experiencia de Mol-Matric

Hay formas diferentes de construir empresas, competitivas y humanas.
Conoce las experiencias desde sus protagonistas
Día:
20 de abril
Horario:
9.30-13.00
Lugar:
Biblioteca foral. Sala polivalente 5ª planta. C/Diputación 7. Bilbao (metro moyúa, salida diputación)
Inscripciones:
- Llamando al 944068084
- Escribiendo a berrikuntzazerbitzua@bizkaia.net
- Reservar online en arbela (una vez registrado-a con el correspondiente nombre de usuario y contraseña)
(Recuerda que es necesaria la inscripción previa por temas logísticos)

Contenido y descripción de la jornada
Convocatoria Jornada 20 abril

Apirilaren 20ko Ekitaldiko Deialdia
 
Programa
·   09.30-09.45: Presentación de la jornada y ponentes
·   09.45-11.00: Experiencia de Mol-Matric (su recorrido, sus retos, su enfoque)
·   11.00-11.15: Descanso-Café.
·   11.15-12.30: Debate sobre la experiencia. Elementos conceptuales de soporte.
·   12.30-13.00: Cierre de la jornada (aprendizaje)

¿Quiénes son Mol-Matric?

MOL-MATRIC es una cooperativa catalana cuya actividad industrial se centra en la matricería y el mecanizado. Tiene algo más de 50 trabajadores, la gran mayoría socios de la cooperativa. Nació al hacerse cargo sus trabajadores de la empresa tras el abandono de la propiedad. Hasta aquí nada diferente a otras experiencias.

Pero en los últimos años –los de la Crisis– ha sido objeto de una elevada atención de los medios de comunicación catalanes y estatales: ¿qué tiene una humilde cooperativa catalana, de tamaño pequeño, para ser capaz de atraer tanta atención? En estos tiempos si pensamos en qué atrae a los medios la respuesta es clara: ¿qué están haciendo para sobrevivir con éxito a la crisis, precisamente en un sector que la está sufriendo con toda dureza?

¿Dónde está el secreto? MOL-MATRIC es una de las experiencias más impactantes que he vivido. Con Ester Vidal, participé con ellos en un proceso de reflexión estratégica y transformación organizacional, que culminó en una nueva estructuración de la organización y el trabajo. Pero todo era diferente a lo habitual: en MOL-MATRIC no se utilizan las herramientas de gestión habituales, el concepto de estrategia es completamente diferente al habitual, al tiempo que se toman decisiones de enorme importancia con una asombrosa fluidez.

Muchas veces me he preguntado cuál es la clave que hace de MOL-MATRIC algo tan inusual. Creo que una respuesta –de enorme importancia para nuestras teorías y prácticas empresariales– puede estar en el sentido de comunidad que han construido, incluyendo actividades culturales, lúdicas, sociales, con una idea de futuro, de permanencia, de progreso, de justicia social… ¡y de diversión! Y no sólo para los/las actuales socios/as trabajadores/as, sino para los venideros y, muy importante, para los “jubilados”, para los que fueron pero, que en diferentes formas, siguen comprometidos con la cooperativa, con su esencia.

Nuestros amigos Fernando Cid y Máximo Villafranca, protagonistas entre otros muchos de la apasionante trayectoria de MOL-MATRIC, nos ayudarán a penetrar en su secreto.

Alfonso Vázquez - Hobest

 

Jardunaldia: Mol-Matric-en esperientzia

Badaude enpresak eraikitzeko beste modu batzuk, aldi berean lehiakorrak eta gizatiarrak izanik.
Ezagutu esperientziok protagonistengandik.
Eguna:
Apirilaren 20
Ordutegia:
9.30-13.00
Lekua:
Foru Liburutegia. Era anitzeko gela. 5. solairua. Diputazio kalea 7. Bilbo (metro moyua)
Izen-ematea:
- 944068084ra deituz
- berrikuntzazerbitzua@bizkaia.net-ra idatziz
- Online arbela bidez (dagokizun erabiltzaile eta kontrazeinuz erregistratu ondoren)
(Gogora ezazu gai logistikoak direla eta aurrez izena ematea beharrezkoa dela)

Jardunaldiaren eduki eta deskribapena
Apirilaren 20ko Ekitaldiko Deialdia
Convocatoria Jornada 20 abril
Programa
·   09.30-09.45: Harrera eta jardunaldiaren aurkezpena
·   09.45-11.00: Mol-Matric enpresaren esperientzia (ibilbidea, erronkak, ikuspegia)
·   11.00-11.15: Atsedena - Kafea.
·   11.15-12.30: Esperientziari buruzko eztabaida eta kontzeptu-euskarriak.
·   12.30-13.00: Ondorioak eta jardunaldiaren itxiera (ikastea)

Nortzuk dira Mol-Matric?

MOL-MATRIC MOL-MATRIC Kataluniako kooperatiba da eta bere jarduera matrizegintza eta mekanizazioan datza. 50 langile baino apur bat gehiago ditu, gehienak kooperatibaren bazkideak dira. Kooperatiba jaio zen langileek bere gain hartu zutenean jabeek enpresa utzi eta gero. Zentzu honetan beste esperientzia askorekin ez dago diferentziarik.

Baina azken urteotan –krisi garaian hain zuzen– arreta handia jaso du Katalonia eta Estatuko komunikabideetatik: zer dauka kooperatiba katalan xume batek, neurri txikikoa, hainbeste arreta erakartzeko? Pentsatzen badugu garai hauetan komunikabideak zerk erakatzen dituen erantzuna erraza da: zer egiten ari dira krisia gainditzeko eta arrakastatsuak izateko, krisiak gogor astitzen duen sektore batean?

Non dago sekretua? MOL-MATRIC ezagutu ditudan kasuetan txundigarrienetariko bat da. Ester Vidalekin batera, haiekin estrategia-gogoeta eta antolakuntza-eraldaketa prozesu batean parte hartu nuen, erakundearen antolakuntza eta laneko egitura berri baten sorrerara iritsi ginelarik. Hala ere, dena ezohikoa da MOL-MATRICen: ez dituzte ohiko kudeaketa tresnak erabiltzen, haien estrategia kontzeptua oso bestekoa da ohikoarekin alderatuta eta aldi berean garrantzi handiko erabakiak hartzen dira bizkortasun harrigarriarekin.

Askotan galdetu diot neure buruari giltzarria zein den MOL-MATRIC hain ezohikoa izateko. Uste dut erantzun bat haiek eraiki duten komunitate-sentimenduan dagoela eta horrek  garrantzia handia dauka gure teorietarako eta enpresa praktiketarako. Beren enpresan ekiten dizkiete kultura, astialdi eta gizarte jarduerei, eta horren atzean badaude ideia batzuk: etorkizuna, iraunkortasuna, aurrerapena, gizarte-justizia... eta dibertsioa!! Eta ez bakarrik oraingo langile-bazkideentzat. Baita etortzeke direnentzat ere eta, oso adierazgarria, erretiro hartu zutenentzat eta joan zirenentzat baina, hainbat eratan, kooperatibaren senarekin konprometituta jarraitzen dutenentzat.

Fernando Cid eta Máximo Villafranca gure lagunek, beste askoren artean MOL-MATRICen ibilbide zoragarriko protagonistak, lagunduko digute beren sekretuan sartzen.

Alfonso Vázquez - Hobest