Estás aquí:

Entrevista a Ester Vidal en la revista Punt coop

04/11/2011

Entrevista realizada a Ester Vidal sobre "cómo dinamizar  las asambleas de las cooperativas" en la revista Punt coop, edición otoño 2011 (en catalán)

Com dinamitzar les assemblees de les cooperatives i fer que siguin més participatives?

Ester Vidal en la revista Punt coop

Més que proposar metodologies per dinamitzar l’assemblea, plantegem la necessitat d’avançar cap a estructures i dinàmiques organitzatives que facin a les persones protagonistes no sols el dia de l’assemblea, sinó de la construcció i gestió del dia a dia de la cooperativa. Estructures i dinàmiques organitzatives que facilitin que les persones estiguin connectades amb les grans línies estratègiques de la cooperativa, amb les opcions d’organització interna adoptades, que entenguin com funciona el negoci que duen a terme i, sobretot, que tinguin ganes de formar-ne part i de contribuir en tot allò que estigui al seu abast.

Artículo revista Punt Coop

Dit això, podríem també preguntar-nos sobre el grau d’interès que els temes tractats a l’assemblea tenen per als assistents, la connexió amb el seu dia a dia, el tipus d’informació i les claus d’interpretació sobre el tema a tractar i l’actitud sincera de voler construir acords i projectes comptant amb la participació de les persones i creient amb les seves potencialitats.

Per dinamitzar les assemblees proposem oferir informació comprensible i clara, acompanyada d’una anàlisi profunda i sincera i cercar una dimensió del grup que convidi a parlar –qui crida més no té més raó, però sí que pot “espantar” la resta a parlar i, si és el nostre cas, ho haurem de tractar. També proposem incorporar espais per discutir i tractar temes de fons; utilitzar sistemes que facilitin la posada en comú –ordinador, mapes conceptuals, murals, notes adhesives...– i, en definitiva, ser creatius, cuidar l’ambient, l’espai, els horaris... Cal creure en l’assemblea com a espai d’aprenentatge organitzatiu i generar eines de seguiment i de retorn sobre els temes tractats, el progrés i la valoració dels resultats.

I, a més, és imprescindible reflexionar sobre tot el que cal fer no sols durant, sinó abans i després, perquè desperti interès i les persones vinguin a prendre’n part.


En su fuente original: Revista Punt coop